เงื่อนไข ข้อกำหนด กฎระเบียบ
การขาย-ตัวแทนจำหน่าย

 1. ห้ามขายตัดราคา

  • ตัวแทนทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้ ห้ามขายตัดราคากันภายในตัวแทนแต่ละคน และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่จัดทำโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
  • ตัวแทนทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้ ห้ามขายตัดราคากันภายในตัวแทนแต่ละคน และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่จัดทำโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
  • ตัวแทนทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้ ห้ามขายตัดราคากันภายในตัวแทนแต่ละคน และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่จัดทำโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
  • ตัวแทนทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาขั้นต่ำที่บริษัทฯกำหนดไว้ให้ ห้ามขายตัดราคากันภายในตัวแทนแต่ละคน และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่จัดทำโปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทฯกำหนดขึ้น
 2. ห้ามจัดโปรโมชั่นเอง

  • บริษัทสงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของตัวแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามตัวแทนนำสินค้าไปจัดโปรโมชั่นเอง เช่น ซื้อ2ขวด ฟรีค่าจัดส่ง เป็นต้น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของตัวแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามตัวแทนนำสินค้าไปจัดโปรโมชั่นเอง เช่น ซื้อ2ขวด ฟรีค่าจัดส่ง เป็นต้น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของตัวแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามตัวแทนนำสินค้าไปจัดโปรโมชั่นเอง เช่น ซื้อ2ขวด ฟรีค่าจัดส่ง เป็นต้น
  • บริษัทสงวนสิทธิ์การจัดโปรโมชั่นสำหรับการขายของตัวแทน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามตัวแทนนำสินค้าไปจัดโปรโมชั่นเอง เช่น ซื้อ2ขวด ฟรีค่าจัดส่ง เป็นต้น
 3. ราคาขายสุทธิขั้นต่ำสุด เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

  • บริษัทกำหนดให้ราคาขายสุทธิ หลักหักค่าจัดส่งสินค้าต่ำสุดคือราคา 390.- บาท โดยตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะต้องคิดว่าจัดส่งสินค้าเมื่อส่งให้กับลูกค้าทุกกรณี โดยไม่มีการทำโปรโมชั่นส่วนบุคคล เช่น ฟรีค่าจัดส่ง! เป็นต้น
  • บริษัทกำหนดให้ราคาขายสุทธิ หลักหักค่าจัดส่งสินค้าต่ำสุดคือราคา 390.- บาท โดยตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะต้องคิดว่าจัดส่งสินค้าเมื่อส่งให้กับลูกค้าทุกกรณี โดยไม่มีการทำโปรโมชั่นส่วนบุคคล เช่น ฟรีค่าจัดส่ง! เป็นต้น
  • บริษัทกำหนดให้ราคาขายสุทธิ หลักหักค่าจัดส่งสินค้าต่ำสุดคือราคา 390.- บาท โดยตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะต้องคิดว่าจัดส่งสินค้าเมื่อส่งให้กับลูกค้าทุกกรณี โดยไม่มีการทำโปรโมชั่นส่วนบุคคล เช่น ฟรีค่าจัดส่ง! เป็นต้น
  • บริษัทกำหนดให้ราคาขายสุทธิ หลักหักค่าจัดส่งสินค้าต่ำสุดคือราคา 390.- บาท โดยตัวแทนจำหน่ายทุกคนจะต้องคิดว่าจัดส่งสินค้าเมื่อส่งให้กับลูกค้าทุกกรณี โดยไม่มีการทำโปรโมชั่นส่วนบุคคล เช่น ฟรีค่าจัดส่ง! เป็นต้น
 4. สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้น

  • สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศลงเว็บไซต์ล่าสุด
  • สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศลงเว็บไซต์ล่าสุด
  • สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศลงเว็บไซต์ล่าสุด
  • สิทธิประโยชน์ของตัวแทนแต่ละระดับชั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯประกาศลงเว็บไซต์ล่าสุด
 5. การออกบัตรตัวแทน

  • การออกบัตรตัวแทน ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนแต่ละระดับไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง ทั้งนี้ยกเว้นตัวแทนที่บริษัทฯแต่งตั้งให้ได้รับสิทธิในการออกบัตรตัวแทนตามแต่กรณีไป
  • การออกบัตรตัวแทน ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนแต่ละระดับไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง ทั้งนี้ยกเว้นตัวแทนที่บริษัทฯแต่งตั้งให้ได้รับสิทธิในการออกบัตรตัวแทนตามแต่กรณีไป
  • การออกบัตรตัวแทน ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนแต่ละระดับไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง ทั้งนี้ยกเว้นตัวแทนที่บริษัทฯแต่งตั้งให้ได้รับสิทธิในการออกบัตรตัวแทนตามแต่กรณีไป
  • การออกบัตรตัวแทน ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ออกบัตรตัวแทนให้เท่านั้น โดยตัวแทนแต่ละระดับไม่มีสิทธิในการออกบัตรตัวแทนได้เอง ทั้งนี้ยกเว้นตัวแทนที่บริษัทฯแต่งตั้งให้ได้รับสิทธิในการออกบัตรตัวแทนตามแต่กรณีไป

 

* กฎระเบียบที่สร้างขึ้นมานี้เพื่อให้ตัวแทนทุกท่านเคารพซึ่งกันและกัน และเพื่อการให้ตัวแทนมีรายได้อย่างยั่งยืน